Аналіз стічної води: підприємства, лабораторії, інструкція з відбору проб

Людська діяльність всюди пов’язана зі скиданням стічних вод у навколишнє середовище. Промислові підприємства, міські системи каналізації, автономні мережі – все це джерело відпрацьованої і забрудненої рідини. Екологічна безпека вимагає постійного контролю цих процесів.

Аналіз стічних вод – обов’язкова міра, необхідна для екологічної безпеки

Аналіз стічних вод – першочерговим і один з основоположних інструментів регулювання в цій сфері. Процедура обстеження досить різноманітна, вона має свої вимоги, правила і особливості. Варто детально познайомитися з поняттям аналізу стічних вод в сучасних умовах.

Поняття і регламентація

Перш ніж розглядати питання про аналіз необхідно чітко визначити, що таке стічні води. Стічні води – це всі види вод, властивості яких були погіршені використанням на виробництві або в результаті іншої життєдіяльності людини. Всі ці рідини виводяться в водойми з підприємств або населених пунктів прямим шляхом або у вигляді атмосферних опадів.

Аналіз стічної води спрямований на точне визначення наявності в ній шкідливих речовин і елементів. Такі заходи можуть бути спрямовані на різні джерела можливого забруднення:

 1. Виробничі об’єкти.
 2. Господарсько-побутову або общесплавной каналізаційну систему.
 3. Поверхневі стічні системи, що збирають опади, що таїть сніг.

Для чого проводиться аналіз:

 1. Визначення ступеня забруднення в результаті діяльності підприємства.
 2. Оцінка ефективності функціонування фільтруючих і очисних споруд.
 3. Розробка плану заходів з очищення води.

Аналітичні заходи можуть проводитися тільки ліцензованими спеціалістами, в розпорядженні яких має повний спектр необхідного обладнання. Сфера діяльності по лабораторному обстеженню складу стоків строго регламентована. Розроблено та прийнято до застосування інструкція з відбору проб для аналізу стічних вод.

Незважаючи на те що вона використовується досить давно, основні її вимоги відповідають сучасним реаліям. В інструкції міститься вичерпна інформація про завдання пробоотбора, місцях його твори, видах, періодичності (формули розрахунку термінів), вимоги до обладнання та ємностей для зберігання.

Важливі правила відбору проб стічних вод для аналізу:

 1. Збір проводиться в добре перемішаних потоках, де концентрація скидів буде максимально інформативна.
 2. Місце отримання зразків визначається в залежності від поставлених завдань.
 3. Може застосовуватися простий, змішаний, среднесмешанний відбір. Простий зразок береться в «чистому» вигляді на місці в конкретний момент часу. Змішаний – кілька зразків за певні проміжки часу з’єднуються.

хімічний аналіз

Хімічний аналіз стічних вод – ключовий критерій оцінки складу рідких відходів. Саме він в обов’язковому порядку проводиться на підприємствах, очисних спорудах і системах каналізацій.

Хімічний аналіз стічної води – ключовий критерій оцінки

Показники, за якими проводиться аналіз:

 1. Фізичні. До них відносять: рівень прозорості, температурні параметри, кольоровість і запах. Дані показники поверхові й не можуть служити підставою для грамотного визначення стану будь-якої середовища. Низька інформативність їх визначається тим, що переважна більшість стоків промислового характеру мають підвищений температурний фон, знижений рівень прозорості і специфічний запах.
 2. Хімічні. Визначення агресивності характеру складу рідини по кислотності і лужності за рахунок базової реакції pH (pH менше 3 – сильнокислотную, pH більше 11 – лужної). У нейтральному стані pH повинен варіюватися від 6,5 до 8.
 3. Сухий залишок. Визначають склад забруднень – зважені або розчинні домішки, їх кількісні показники. Такі параметри визначаються за допомогою оцінки нефільтрованих проб. На основі цих параметрів, воді може присвоюватися одна з чотирьох категорій змісту залишку. Зважені домішки мають мінімальну загрозу, так як легко переборні за рахунок простої механічної очистки та відстоювання.
 4. Зольність. Визначає відсоток осадових елементів після термічної обробки зважених домішок.
 5. Окислюваність. Оцінюється ступінь органічного забруднення. Визначається величина споживаного кисню: ГПК (хімічний) і БПК (біохімічний). За допомогою визначення співвідношення цих параметрів отримують корисні дані для прогнозування результатів біологічної очистки.
 6. Зміст азотистих з’єднань і фосфору. Найважливіший параметр для оцінки ситуації в биосистемах природних водойм. Фосфор в стоках завжди перевищує межу допустимого значення, так як фосфати активно застосовуються в складі миючих засобів.
 7. Хлориди і сульфати.
 8. Синтетичні (СПАР) поверхнево-активні речовини. Наносять дуже великої шкоди, потрапляючи в природні водойми. Вони сповільнюють природні процеси очищення води, знижують вміст в ній кисню, ускладнюють очистку і знижують її результати. Зміст таких речовин в стоках перед процесом очищення не повинно перевищувати 20 мг / л.
 9. Токсичні речовини. Можуть бути органічними або неорганічними.
 10. Біологічні забруднювачі. Вони характерні для сільськогосподарських підприємств.
 11. Розчинений кисень. У стічних водах вміст кисню має дуже низькі показники.

Уточнення по параметрам

Аналіз сухого залишку проводиться шляхом оцінки кількості зважених речовин, які осідають на дні циліндра після 120 хвилин відстоювання.

Оцінка сухого залишку важлива – зважені домішки можуть стати причиною загибелі бактерій або привести до забруднення і зниження функціональної корисності елементів систем фільтрації в очисних спорудах.

Аналіз на зольність проводиться таким чином:

 1. Змиритися вага сухого осаду проби.
 2. Висушений осад прожарюється температурою близько 600 градусів.
 3. Зважується осад, що залишився після термічної обробки.
 4. Маса кінцева ділиться на масу первісну. Виходить параметр зональності, який виражається у відсотках.

Аналіз на окислюваність може проводитися двома способами:

 1. За допомогою хімічних реакцій.
 2. Завдяки гетеротрофним аеробних бактерій (біохімічна окислюваність).

Аналіз стоків на присадибній ділянці

Багатьох людей, які проживають за містом і займаються облаштуванням автономної системи каналізації, цікавить питання, чи потрібно проводити відбір і оцінку змісту стоків.

Аналіз стічної води на присадибній ділянці є обов’язковим

У системах побутової каналізації по правилам проводиться повний санітарно-хімічний аналіз стоків. Для визначення складу стічних вод на приватному рівні досить провести скорочений хімічний аналіз. Він включає визначення наступних показників:

 1. Прозорість.
 2. Величина pH.
 3. Зважені домішки.
 4. Концентрація розчиненого кисню.
 5. Біологічні забруднювачі.

Експрес аналіз

У випадках неможливості визначення складу стоків в лабораторних умовах або в умовах обмежених за часом проводиться експрес-аналіз вод. При бажанні його може провести кожна людина, так що він оптимальний для приватних осіб. Така процедура вимагає мінімального переліку обладнання і матеріалів, проводиться протягом декількох хвилин. Але, експрес-аналіз не може претендувати на абсолютну достовірність і вичерпну точність.

Методика визначення складу і шкідливості при такому спрощеному способі обстеження стічних вод включає наступні процеси:

 1. Органолептичний. Він відповідає фізичним параметрам лабораторного рівня.
 2. Колориметричний. Він заснований на кількісних і якісних показниках світлового потоку, що проходить через пробу. Для оцінки зразка застосовується фотоколориметр (при його відсутності використовується шкала забарвлення – еталонний розчин) і спеціальні фарбують реагенти. Таким чином, визначається показник pH, вміст ПАВов, хлору, заліза, алюмінію, фосфору та ін.
 3. Титриметричний. Характеризується наглядом за реакцією в зразку після додавання певних реагентів, що відповідають за виявлення конкретних речовин і елементів. Він дозволяє визначити лужність, БПК, ХПК, концентрацію розчинного кисню, хлоридів та ін.